Adatvédelmi tájékoztató

A www.jelentsd-a-homofobia.hu oldalt a Háttér Társaság a Melegekért egyesület üzemelteti. Az egyesület jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Az adatkezelő

Háttér Társaság (székhely: 1132 Budapest, Csanády u. 4/B., nyilvántartási szám: 11958/1995)

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja.

Az adatkezelő a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A második szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét. Ez szükséges ahhoz, hogy hozzá tudjon szólni a honlapon megjelenő írásokhoz. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel, vagy név megadása nélkül fejti ki véleményét. A felhasználói nick név folyamatosan változtatható. Az adatkezelő az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára a hozzászólás mellett, a felhasználók e-mail címét kizárólag kapcsolattartási célra használjuk.

A bejelentő űrlapok kitöltése során a felhasználóknak lehetősége van további személyes adatok (pl. név, nem, életkor, telefonszám), köztük különleges adatok (nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, szexuális életre vonatkozó adatok) megadására. Ezen személyes adatok megadása nem kötelező, a bejelentő űrlap ezen adatok megadása nélkül is használható.  

Adatai megadásával Ön hozzájárul, hogy az adatkezelő a személyes adatait kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok egy része (elérhetőségi adatok) kezelésének célja, hogy az egyesület által működtetett jogsegélyszolgálat munkatársai a felhasználó kifejezett kérésére vele kapcsolatba tudjanak lépni. Az adatok másik része (demográfiai adatok) kezelésének célja, hogy az így nyert adatok elemzése révén az adatkezelő pontosabb képpel rendelkezzen a jogsérelmet elszenvedett LMBT emberek társadalmi hátteréről, az áldozattá válás kockázatairól. A bejelentő űrlapok feldolgozása során az adatok anonimizálásra kerülnek, a kutatási célú adatfeldolgozás során az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon kerülnek elemzésre.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő titoktartást vállaló munkatársai és önkéntesei, valamint a tárhelyszolgáltató férhet hozzá. A tárhelyszolgáltatást a 3 in 1 Hosting Bt. nyújtja (http://megacp.com/). 

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő csak abban az esetben ad át, ha ezt a felhasználó a jogsegélyszolgálat igénybevétele érdekében kérte. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló, az ügyvédi titoktartás által kötött ügyvéd(ek) számára is átadhatja.

A bejelentő űrlapok révén beküldött adatokból az adatkezelő anonimizálás után elemzéseket készít, és az elemzéseket nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozott adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén , vagy a hatter@hatter.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a hatter@hatter.hu e-mail címen.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hatter@hatter.hu e-mail címre jutassa el.

8. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

Az adatvédelmi tájékoztató mintáját a Társaság a Szabadságjogokért bocsátotta rendelkezésünkre.